STARTSIDA

NYBYGGEN

RESTAURATION

FÖRSLAG

SNICKERIER

BYGGNADSVÅRD

Båtbyggeri & Snickeri
Magnus Åhfeldt
Norrfjäll 6954
760 40 Väddö

0175 - 316 61
073 - 393 06 61


mail


Reparationer som bordsbyten, däcksbyte, försäkringsskador mm
utföres.
Arbeten utföres på båtens uppläggningsplats eller båten kan läggas upp
vid verkstaden på Väddö.

Salongsbåt - 12 m
Originalllinjerna hade föärvanskats genom att täckas över med plywoodskivor.
Båtens fördäck samt skarndäck och horn restaurerades till sin ursprungliga form.
Ny styrhytt med stor sidoingång byggdes. Taken dukades. Nya dörrar till
aktersalongen.

Före


EfterEmma - Skuta 10,5 m.
En misslyckad plastning av däcket hade medfört att vatten trängt in längs med
brädgångstöttor. Kraftiga rötskador på brädgångsstöttor, på det översta bordet
samt på skarndäck. De rötskadade delarna byttes ut. Däcket plastades med
epoxi. En krage gjordes på stöttorna så att inget nytt vatten skulle tränga ned.
Ny brädgång, överliggare samt ett nytt däck i Oregon Pine ovan plastdäcket byddges.

Före


Efter
Regin - Vikingaskepp 10 m.
Skadaddes vid kaj i St. Petersburg, då en truck dumpade däck nedför kajkanten
som landade på båten och slog sönder en tvärbalk. Tvärbalken i sin tur spräckte
två bord. Borden byttes och tvärbalken limmades om och återanvändes.
Järnnitar med rombiska nitbrickor specialtillverkades.Slagsta - Motorkryssare 11 m.
Krockade med dykdalb i dålig sikt. 40 m bordläggning och några spant byttes ut.

Före


Efter